ADHD en Autisme

De rijschool is gecertificeerd voor het lesgeven aan leerlingen met ADHD en leerlingen met Autisme. Ook biedt de rijschool voor deze doelgroep een Theorie+ cursus aan.