ADHD en Autisme

De rijschool is gecertificeerd voor het lesgeven aan leerlingen met ADHD en leerlingen met Autisme.