Motorrijles

Motoren Motoren zijn de laatste tijd weer sterk in opkomst. De één rijdt puur voor de fun, de ander voor woon-werkverkeer.

Via een losse ontvanger in uw jaszak, kan de instructeur tijdens de rit aanwijzingen geven. Motorkleding is verplicht! Voor de meest gangbare maten heeft de rijschool helmen en kleding ter beschikking, laarzen zijn slechts beperkt aanwezig, maar stevige, hoge (wandel)schoenen volstaan. Bij gebruik van een helm van de rijschool is het dragen van een helmmutsje verplicht. Deze mutsjes zijn aanwezig bij de rijschool, en worden door ons na gebruik uitgewassen. Afhankelijk van de les, kan de instructeur er voor kiezen om óf met de auto, óf met een motor te volgen, de motor heeft veelal zijn voorkeur! Op 19-01-2013 is de indeling van de diverse categorieën ingrijpend gewijzigd. Voor iemand die nog geen 24 jaar is heeft dit gevolgen.

Per categorie:

A1: (max 11Kw., max 125cc)

Rijles vanaf 17 jaar. Theorie-examen vanaf 17 jaar. Twee praktijkexamens (AVB en AVD) vanaf 18 jaar.

A2 –beginners: (max 35Kw.)

Rijles vanaf 20 jaar. Theorie-examen vanaf 17 jaar. Twee praktijkexamens (AVB en AVD) vanaf 20 jaar.

A2 –doorstromers: (max 35 Kw.)

Rijles vanaf 19 jaar. Geen theorie nodig. Eén combi-praktijkexamen vanaf 20 jaar, mits 2 jaar of langer in bezit van A1.

A –beginners: (meer dan 35Kw.)

Rijles vanaf 24 jaar. Als je een A2-rijbewijs hebt (maar minder dan 2 jaar en dus geen doorstromer bent) mag je ook vanaf 22 jaar beginnen met rijles. Theorie-examen vanaf 17 jaar. Twee praktijkexamens (AVB en AVD) vanaf 24 jaar.

A –doorstromers: (meer dan 35Kw.)

Rijles vanaf 22 jaar. Geen theorie nodig. Eén combi-praktijkexamen vanaf 22 jaar, mits 2 jaar in bezit van A2.

Oefening 1 Vóórdat we verantwoord met een motor op de openbare weg kunnen lessen, moet je baas zijn over de machine. Om dit te bereiken gaan we op een rustige plaats van start met "voertuigbeheersing". Voor dit deel kunnen wij gebruik maken van een royaal oefenterrein, waar rustig, zonder ander verkeer geoefend kan worden.

Oefening 2 Op ditzelfde terrein wordt ook het examen voertuigbeheersing (AVB) afgenomen! Na het behalen van het deel ‘voertuigbeheersing' moet nog examen afgelegd worden voor het onderdeel ‘verkeersdeelneming'.

Het is mogelijk om met twee personen tegelijk te lessen. Voorwaarde is echter wel dat beide cursisten op ongeveer gelijk niveau kunnen rijden, omdat er anders vertraging voor de snellere leerling kan ontstaan.